KeepersWorld
Welkom

Aanmeldingsformulier: Keeperstrainer Clinic Sporting Club de Portugal

Samen met trainers van Keepersworld.nl wordt er door de trainers van Sporting Club de Portugal een Clinic speciaal voor keeperstrainers gehouden op de velden van VV Kolping Boys. Op maandag 29 april vindt er in samenwerking met de jeugdopleiding van de Champions League-deelnemer waar Bas Dost speelt, een aparte keepersclinic plaats. Deze clinic staat zowel theoretisch als praktisch in het teken van de rol van de keeper in het steeds sneller en fysieker wordende hedendaagse voetbal. De keepersclinic wordt ’s avonds gehouden van 19.00 tot 22.00 uur.

  • Kosten zijn € 30,00 per deelnemer incl. drinken en een certificaat.

Voor aanmelden lees goed de voorwaarden!!

Trainer club Voor + achternaam:

Uw adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Diploma's

Naam Club(verplicht)

Functie bij de club

Opmerkingen

Voorwaarden aanmelden Keeperstrainer Clinic!!

• Aanmelden kan individueel per trainer of per club, die meerdere trainers opgeeft.
• Bij opgave van meerdere trainers vul de persoons gegevens in van het aanspreekpunt voor de club.
• De betaling van € 30,00 per trainer dient direct na aanmelding Keeperstrainer Clinic 2019 te worden voldaan!!
• De aanmelding is definitief zodra het bedrag van de club (meerdere trainers) of trainer binnen is.
• Indien de betaling niet vooraf is ontvangen vindt geen deelname plaats aan het Keeperstrainer Clinic 2019.
• De betaling voor het Keeperstrainer Clinic 2019 kan overgemaakt worden naar:

Banknummer: NL95ABNA0512354790

t.n.v. Mark van Stipriaan

o.v.v.: Keeperstrainer Clinic 2019 + Naam deelnemer of club (meerdere deelnemers)

• Na betaling ontvangt de deelnemer of club per e-mail een bevestiging van deelname aan het Keeperstrainer Clinic 2019 en is de inschrijving definitief.
• Deelname kan t/m 21 april 2019 worden herroepen door de deelnemer. U ontvangt dan uw geld terug. Na deze datum is dat niet meer mogelijk.
• Op alle aanmeldingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie website).