Train de trainer (basiscursus)

De afgelopen jaren heeft Mark van Stipriaan gewerkt op zijn Keeperschool en bij verschillende amateurclubs aan de Keepersworld.nl methode. Geregeld verzorgt Keepersworld.nl keeperspromotiedagen en keeperskampen in de regio hierbij wordt de Keepersworld.nl methode gepresenteerd in theorie en praktijk. Op basis van deze ervaringen heeft Mark van Stipriaan een train de trainer basiscursus voor Keepercoaches ontwikkeld.

Doelstelling basiscursus
• Cursisten voorbereiden op het zelfstandig trainen en begeleiden van Keepers.

• Binnen de verschillende leeftijdsgroepen de keepers beter maken op:
– Technisch niveau
– Tactisch niveau
– Mentaal niveau

• Volgens een methodische opbouw van trainingen te werk gaan.

Hoe gaan we te werk?
• Tijdens 4 cursusavonden zullen theoretische gedeelten afgewisseld worden met praktische ervaringsgedeelten. Hiermee krijg je de vaardigheden om (jeugd-) keepers te trainen en begeleiden.

• Tijdens een cursusavond wordt er, d.m.v. basis onderdelen van het keepen, telkens de visie en trainingsmethoden van Keepersworld.nl toegepast en uitgelegd. Hierbij staat de keeper en zijn persoonlijkheid steeds weer centraal.

• Tijdens de cursusavonden worden o.a. behandeld:
– De visie en methode van Keepersworld.nl (1e avond).
– De rol van de keeperstrainer binnen de methode van Keepersworld.nl (2e avond).
– Coachen van Keepers binnen de methode van Keepersworld.nl (3e avond).
– Trainen en coachen van keepers in de praktijk (4e avond).

Wat mag je verwachten?
• Na de cursus met een goed resultaat te hebben volbracht, vallen onderstaande “keepercoach onderdelen” als een puzzel in elkaar;
– Techniek, Tactiek, Mentaal, Persoonlijkheid, Oefenstof, Manier van communiceren, Relatie en de Trainer.

Het programma per avond ziet er als volgt uit:
18.30 – 19.00    Ontvangst
19.00 – 19.30    Uitleg programma
19.30 – 20.45    Praktijk training
21.00 – 22.00   Theorie Keepersworld.nl methode
22.00 Uitreiken certificaten (4e avond)

Deelname aan deze basiscursus kost € 135,00 incl. btw (incl. Cursusmap en Certificaat)

Op deze avonden kan je ook de leermappen aanschaffen van Keepersworld.nl. In deze leermappen zit het volledig uitgewerkt programma van Keepersworld.nl incl. Jaarplanning en Trainingen:

• Leermap voor E en D pupillen € 36,00 incl. btw.

• Leermap voor C en 1e jaars B-junioren € 36,00 incl. btw.

• Leermap voor 2e jaars B en A-junioren € 36,00 incl. btw.

Het totale pakket train de trainer (basiscursus) + drie leermappen kost € 230,00 incl. btw.

Het cursusgeld wordt op de 1e avond voldaan.

Kijk naar de nieuwspagina of agenda voor het actuele cursusschema.

Ga naar inschrijvingen om het inschrijfformulier voor de basiscursus in te vullen.