Visie en Missie

Onze Visie en Missie

De keeper heeft in het huidige voetbal een belangrijke plaats ingenomen. Het keepen is tegenwoordig geen bijzaak meer maar hoofdzaak. Door deze verandering is ook het trainen van keepers op een ander niveau terecht gekomen. Er wordt van de keepers meer verwacht dan alleen maar een bal tegen houden: voetballen, verdedigen, coachen en natuurlijk ballen tegenhouden. De keeper moet deze specifieke vaardigheden kunnen trainen, veel is te trainen in de team training maar niet alles. Elke keeper moet dus gerichte keeperstraining krijgen. Dat is waarom Mark van Stipriaan, Keepersworld.nl is begonnen.

Bij veel voetbalverenigingen is vaak de gelegenheid niet om specifieke keeperstraining te geven/te krijgen gezien de geringe trainingsuren of omdat de expertise over het keepen ontbreekt. Keepersworld.nl wil keepers op hun specifieke, technische kwaliteiten, tactische inzichten en communicatie in onderlinge samenhang met spelers trainen, waarbij het rendement van hun keepersprestatie wordt verhoogd

Ons aanbod

Keepersworld.nl biedt keepers via een 36-weekse keeperscursus de mogelijkheid zich te bekwamen in het keepersvak. Elke week training gedurende een seizoen lang trainen op jouw niveau met een speciaal ontwikkeld programma op leeftijd. deze is verdeeld over twee trainingsgroepen op vrijdagavond. Daarnaast organiseren wij zomertrainingen, keeperspromotiedagen en keeperskampen. Clubs kunnen ons vragen voor een opleiding van trainers, clinics of structurele training van hun keepers. Op deze website hierover meer informatie.

Persoonlijke doelen

Tijdens onze trainingen begeleiden we de keepers ook bij hun persoonlijke doelen. Dit doen we aan de hand van een POP-gesprek, Video analyse en indien gewenst een beoordeling van een wedstrijd bij de club. Wij maken dan samen met de keeper een plan om deze doelen na te streven.