Keepersworld.nl

Keepersworld.nl wil elke keeper de mogelijkheid geven zijn/haar keeperstalent te ontwikkelen en ontplooien. Keepersworld.nl heeft een expertise opgebouwd met een duidelijke visie op het voetbalkeepen. De visie Keepersworld.nl is een aan één schakeling van diverse trainingsmethoden, die samen hebben geleid tot een eigen visie en trainingsmethode. Wij verzorgen programma voor keepers vanaf 8 jaar van 36 trainingen van 90 minuten waarin alle aspecten van het keepen aan de orde komen. Wat doen we nog meer!!

Keepersworld.nl heeft de afgelopen jaren een veelzijdig programma ontwikkeld en biedt trainingen, clinics, keeperspromotiedagen, keeperskampen en trainers cursussen aan voor keepers en clubs. Keepersworld.nl heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de moderne wijze van keepen en veel expertise op het gebied van trainingsmethodieken, techniek en tactiek. De afgelopen 12 jaar hebben wij veel ondersteuning kunnen bieden aan verenigingen d.m.v. individuele begeleiding van keepers en keeperstrainers.

Kortom: bij Keepersworld.nl zorgt een team van professionele keepertrainers voor een programma waarmee iedere jonge keeper grote stappen vooruit kan zetten. In de afgelopen jaren zijn diverse cursisten geselecteerd door clubs uit het betaalde voetbal en voor KNVB-districtsselecties. Een bewijs dat onze methodiek en manier van trainen zijn vruchten afwerpt. 

Op deze website komen alle programma’s van Keepersworld.nl aan bod.