Aanmelden Proeftraining

Naam Keeper (verplicht)

Geboorte Datum (DD-MM-JJJJ) (verplicht)

Naam ouder/verzorger (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Club en team van de keeper (verplicht)

Opmerkingen

Goed om te weten:

* De proeftraining is gratis en verder zonder elke verplichting.

* Op alle aanmeldingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze staan vermeld op onze website of worden u op verzoek toegezonden.