Aanmelden Keepersdag 2020

Op zaterdag 20 juni verzorgt Keepersworld.nl een keepersdag bij vv Kolping Boys. Er zullen deze dag diverse onderdelen voorbij komen o.a. 2x een veldtraining, theorietraining en een demonstratietraining (BVO keepers). De keepers ontvangen een lunch, drinken en een certificaat.

De keepersdag is voor jongens en meisjes van 7 t/m 18 jaar.

De keepersdag is van 10:00 t/m 16:00 bij vv Kolping Boys te Alkmaar.

Deze dag zullen een aantal mannelijke en vrouwelijke gastkeepers aanwezig zijn uit het betaalde voetbal (o.a. AZ, Ajax, vv Alkmaar). De namen zullen gedurende de komende maanden bekend gemaakt worden.

Kosten Keepersdag 2020 zijn € 20,00 incl. lunch, drinken en certificaat!!

Voor aanmelden lees goed de voorwaarden!!

Naam Keeper (verplicht)

Geboorte Datum (DD-MM-JJJJ) (verplicht)

Naam ouder/verzorger (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Club en team van de keeper (verplicht)

Medische bijzonderheden

Opmerkingen

Voorwaarden keepersdag 2020!!:

 • De betaling van € 20,00 dient direct na aanmelding keepersdag 2020 te worden voldaan!!
 • De aanmelding is definitief zodra het bedrag van € 20, 00 is ontvangen.
 • Indien de betaling niet vooraf is ontvangen vindt geen deelname plaats aan het keepersdag 2020.
 • De betaling voor het keepersdag 2020 kan overgemaakt worden naar:
  • Banknummer: NL95ABNA0512354790
  •  t.n.v. Mark van Stipriaan
  • o.v.v.: Keepersdag 2020 + Naam deelnemer
 • Na betaling ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging van deelname aan het keepersdag 2020 en is de inschrijving definitief.
 • Deelname kan t/m 13 juni 2020 worden herroepen door de deelnemer. U ontvangt dan uw geld terug. Na deze datum is dat niet meer mogelijk.
 • Aanwezigheid van keepers van het betaald voetbal is afhankelijk of ze vrij zijn van hun club.
 • Op alle aanmeldingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie website).

“Wil jij je verder ontwikkelen als keeper, doe dan mee aan deze fantastische keepersdag”.